ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ