ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΕΡΤΙΓΚΑ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ-ΝΗΠΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ