ΖΩΗ ΣΥΨΑ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ (Α.Π.Θ.).

ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ "ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ" ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ "ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ"