για όλες τις ηλικίες

Ανάλογα με την ηλικία, τα παιδιά εντάσσονται σε τέσσσερα διαφορετικά τμήματα

 1. Βρεφικό
 2. Προ-παιδικό
 3. Παιδικό
 4. Νηπιαγωγείο

Η λειτουργία της σχολικής μονάδας αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στα τέλη Ιουλίου, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 7:00 - 4:00μ.μ. Για την ακριβή ημερομηνία (λόγω απολυμάνσεων και απεντομώσεων) ενημερώνεστε εγκαίρως.

Για το Βρεφικό-Παιδικό Σταθμό (εκτός ΕΣΠΑ) απαιτείται:

 • - Αίτηση εγγραφής - Υπεύθυνη Δήλωση γονέα
 • - Βεβαίωση από Παιδίατρο για καλή υγεία του παιδιού και συμμετοχή του σε αθλητικές δραστηριότητες
 • - Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού, καθώς και η σελίδα με τα εμβόλια

 

Για το Βρεφικό-Παιδικό Σταθμό (με ΕΣΠΑ) απαιτείται:

 • - Αίτηση εγγραφής - Υπεύθυνη Δήλωση γονέα
 • - Βεβαίωση από Παιδίατρο για καλή υγεία του παιδιού και συμμετοχή του σε αθλητικές δραστηριότητες
 • - Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού, καθώς και η σελίδα με τα εμβόλια
 • - Τα Δικαιολογητικά-Συμβάσεις που ορίζονται από την "Πρόσκληση ενδιαφέροντος" του ΕΣΠΑ

 

Για το Νηπιαγωγείο (προ-νήπια - νήπια) απαιτείται:

 • - Αίτηση εγγραφής - Υπεύθυνη Δήλωση γονέα
 • - Βεβαίωση από Παιδίατρο για καλή υγεία του παιδιού και συμμετοχή του σε αθλητικές δραστηριότητες
 • - Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού, καθώς και η σελίδα με τα εμβόλια
 • - Πιστοποιητικό Γέννησης