ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι από 1-20 Μαρτίου 2023 είναι η επίσημη περίοδος των εγγραφών για το Νηπιαγωγείο (Προ-νήπια & Νήπια), για το επόμενο σχολικό έτος, 2023-24, όπως προβλέπεται από το Υπουργείο Παιδείας.