ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΡΚΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ-ΝΗΠΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ