ΓΩΓΩ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Κ ΛΑΜΙΑΣ

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ