ΜΑΝΘΟΥΛΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Κ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ/ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ-ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ