ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΣΑ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Κ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΤΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ