ΖΩΗ ΣΥΨΑ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ"

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ (Α.Π.Θ.)

ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ-ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ "ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ"

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ "ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ"