Σπύρος-Μαρία Χρ.

Ομολογουμένως είχαμε μια άψογη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Λίγη κατανόηση στις αγωνίες μας που καμιά φορά είναι λίγο υπερβολικές